Συνάντηση του Προέδρου της ΑΑΕΚ Δρ. Χ. Μηνά και του Διοικητή της ΥΚΑΝ


Στις 17 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ΑΑΕΚ Δρ. Χ. Μηνά, και του Διοικητή της ΥΚΑΝ κ. Μ. Κατσουνωτού, στα γραφεία της ΑΑΕΚ, για σκοπούς συζήτησης και διευθέτησης σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη συνεργασία των δύο υπηρεσιών.  Η αγαστή συνεργασία της ΑΑΕΚ με την ΥΚΑΝ είναι διαχρονική, καθώς και πολύ σημαντική για την ορθή και κατάλληλη αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στον τόπο μας.


Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα