Συνάντηση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) με εκπροσώπους του Εθνικού Προγράμματος AIDS και Ηπατίτιδας του Υπουργείου Υγείας

Μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας για την Ηπατίτιδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Ιουλίου συνάντηση στην μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου  (ΑΑΕΚ) και εκπροσώπων του Εθνικού Προγράμματος AIDS και Ηπατίτιδας του Υπουργείου Υγείας.  Η συνάντηση αποσκοπούσε σε εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών πρόληψης της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε ενδοφλέβιους χρήστες, ανάμεσα στους οποίους τα ποσοστά μόλυνσης με τον ιό της ηπατίτιδας είναι ψηλά. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Ανακοίνωση Τύπου της ΑΑΕΚ, στο σύνδεσμο εδώ

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας