Συνάντηση Προέδρου ΑΑΕΚ με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς

Ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου πραγματοποίησε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 συνάντηση με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη στα Γραφεία του ΓΕΕΦ. Στη συνάντηση συνόδευσε το Πρόεδρο της ΑΑΕΚ ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΑΑΕΚ κ. Κωνσταντίνος Στυλιανού.
Στη συνάντηση συζητήθηκε ο προγραμματισμός και η οργάνωση δράσεων εντός της Εθνικής Φρουράς, τόσο όσον αφορά σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στην τελευταία Εθνική Επιτροπή για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, όσο και άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν την Πρόληψη της χρήσης, την παραπομπή σε θεραπεία αλλά και την καταστολή. Κατά την συζήτηση διαπιστώθηκε η μεγάλη σύμπτωση απόψεων στα υπό συζήτηση ζητήματα, αλλά και η κοινή βούληση για άμεση προώθηση των συνεργιών ανάμεσα στα δύο μέρη.
Τόσο ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ όσο και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την μέχρι σήμερα συνεργασία και συμφώνησαν όπως πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα και νέα συνάντηση σε υπηρεσιακό επίπεδο που θα επεξεργαστεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση δράσεων.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας