Συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκηρύξει τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΕ για τις Παράνομες Ουσίες. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία 14 Απριλίου 2021.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα