Συμμετοχή ΑΑΕΚ στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ 4-8 Νοεμβρίου 2019

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) θα συμμετάσχει στην Εβδομάδα  Ευαισθητοποίησης ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4-8 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων Cine Studio του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συγκεκριμένα στις 5 Νοεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος της Αρχής Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου θα παρουσιάσει το θέμα: "ΜΜΕ και εξαρτήσεις: Η δική μας προσέγγιση"  

για το πρόγραμμα της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης, ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

șɕɁɈɌɊȺȝɃȽɀɄɚɊȾɐɆ $JOF4UVEJP ȨȺɆȾƇɂɊɋɔɅɂɈȣȾɌɃɐɊɕȺ
Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας