Σεπτέμβριος: Μήνας ευαισθητοποίησης για την παιδική ηλικία και την οξεία μυελογενή λευχαιμία, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Kαπνού (ENSP)

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η έκθεση στο κάπνισμα των μελών της οικογένειας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή η έκθεση σε τσιγάρο κατά τη διάρκεια της νεογνικής περιόδου τους, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου. Περισσότερα…

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα