ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΑΛΚΟΛΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή προγράμματος εντοπισμού και παροχής στήριξης και ενίσχυσης κινήτρου για θεραπεία για γυναίκες σε γόνιμη ηλικία, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την χρήση και εξάρτηση στο αλκοόλ και άλλες ουσίες και τις οικογένειες τους, οι οποίες εντοπίζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Ιατρικές και  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, Γυναικείες Οργανώσεις και άλλους συναφείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Το διαθέσιμο κονδύλι είναι 40.000 ευρώ. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2018 και η εφαρμογή του δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής,  Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:00 μ. μ.  
Πληροφορίες για υποβολή πρότασης,  είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο εδώ.
Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας