ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΦΙΝΟΥ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ δέχεται αιτήσεις για την υποβολή προτάσεων  με στόχο την εφαρμογή προγράμματος στήριξης μεταναστών / αιτητών ασύλου σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών οι οποίοι διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας της Κοφίνου. Το διαθέσιμο ποσό είναι 30.000 ευρώ.

Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2018 και η ολοκλήρωση του τον Δεκέμβριο 2019.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2019  στις 12:00 μ. μ.

 

Πληροφορίες για την υποβολή της πρότασης είναι διαθέσιμες εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας