Προκήρυξη θέσης Αναλυτή Δεδομένων (data scientist) στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διάδοσης Δεδομένων (Research and Trend Analysis Branch (RAB) του Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UNODC) στη Βιέννη

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά στη Βιέννη, ανακοινώνει την προκήρυξη θέσης Αναλυτή Δεδομένων (data scientist). Ο υποψήφιος για τη θέση αυτή θα βρίσκεται υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου προγράμματος (πλατφόρμα παρακολούθησης ναρκωτικών) ενώ θα έχει τη συνολική καθοδήγηση του επικεφαλούς του DDDS, με πρόσθετη αναφορά στον επικεφαλή της υπηρεσίας τεχνολογίας πληροφοριών (ITS), Division for Management (DM), του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη (UNOV). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΕΚ δεν διαχειρίζεται αιτήσεις εργασίας εκ μέρους τρίτων, και οποιαδήποτε αίτηση αποσταλεί στην ΑΑΕΚ δεν θα προωθηθεί.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα