Περιοδεύουσα συμβουλευτική στην Επαρχία Λάρνακας

Στα πλαίσια εφαρμογής του προληπτικού προγράμματος "Αντεξάρτηση" που επιχορηγούν οι Δήμοι της Επαρχίας Λάρνακας και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, θα παρέχεται περιοδεύουσα συμβουλευτική για την οικογένεια και το παιδί. Η υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν και θα επισκέπτεται κάθε Δήμο της Επαρχίας Λάρνακας μία φορά την εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι η παραλαβή αιτήσεων θα ισχύει μέχρι 30 Απριλίου 2018.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας