Περιοδεύουσα συμβουλευτική για στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους στην Επαρχία Λάρνακας

H περιοδεύουσα συμβουλευτική είναι δωρεάν υπηρεσία που παρέχεται μέσω του προγράμματος στήριξης παιδιών και των οικογενειών τους στην Επαρχία Λάρνακας.

 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας