Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2021

Βίντεο για την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2021

  • Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία Covid-19 τη χρήση και αγορά ναρκωτικών;
  • Ποιες ουσίες προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία σήμερα;
  • Ποιες νέες τάσεις παρατηρούνται στην παραγωγή και διακίνηση;
  • Ποια είναι η κατάσταση στην Κύπρο;
  • Ποιες ουσίες βρέθηκαν στα αστικά λύματα της Κύπρου και σε ποιες πόλεις παρουσιάζονται μεγάλες συγκεντρώσεις ουσιών;

 

Αυτά και άλλα πολλά θα απαντηθούν στην Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2021.

 

Σημειώστε την ημέρα: 09 Ιουνίου 2021, 11:45 (Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής)

                                            

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα