Ο ιός COVID-19 και οι χρήστες ουσιών: Μια ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά

Πληροφορίες για το πώς επηρεάζει ο ιός COVID-19  τους χρήστες ουσιών και αυτούς που εργάζονται μαζί τους, είναι διαθέσιμες σε πρόσφατη ενημέρωση του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας EMCDDA. Για πρόσβαση ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ. 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας