"Οδηγώ με ασφάλεια χωρίς αλκοόλ και άλλες ουσίες" 3η έκδοση του Γενικού Χημείου του Κράτους σε συνεργασία με την ΑΑΕΚ

Η χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και μπορεί να αποτελέσει σημαντική αιτία τροχαίων ατυχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο έντυπο "Οδηγώ με ασφάλεια χωρίς αλκοόλ και άλλες ουσίες", 3η έκδοση του Γενικού Χημείου του Κράτους σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ. 
Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας