Νέα έκδοση της Ομάδας Πομπιντού με τίτλο ’Covid-19 and people who use drugs’

Η έκδοση της Ομάδας Πομπιντού με τίτλο ’Covid-19 and people who use drugs’/ "Covid-19 και άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών", συμβάλλει στις προσπάθειες για συνέχιση της παροχής υπηρεσιών για ουσιοεξαρτώμενα άτομα, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το πετυχαίνει δίνοντας φωνή στα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών και άλλων περιθωριοποιημένων και ευάλωτων κοινοτήτων, όπως επίσης και σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας που παρέχουν υπηρεσίες υπό αντίξοες συνθήκες, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης και τερματισμού της πανδημίας.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω συνδέσμους:

English: https://go.coe.int/sLolY

French: https://go.coe.int/DjucNp

 


Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα