Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το  Σάββατο 16 Οκτωβρίου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την υγιεινή διατροφή που έγινε στην Υπεραγορά Παπαντωνίου στην Έγκωμη.
Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας και ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Δρ. Χρίστος Μηνά. Η ΚΟΠ, σε συνεργασία με την UEFA και στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής της ευθύνης, υλοποιεί το τριετές πρόγραμμα «Πάσα στη Ζωή» το οποίο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Πρόληψη εξαρτήσεων, υγιεινή διατροφή και εκστρατεία κατά του καπνίσματος με ιδιαίτερη έμφαση στα γήπεδα. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας της ΚΟΠ με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του πιο πάνω προγράμματος.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα