Μήνυμα του Προέδρου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά

Η πανδημία του Covid-19 έφερε μεγάλες αλλαγές σε όλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης φύσης του φαινομένου, έχουμε τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Για το λόγο αυτό, διαμορφώσαμε και προσαρμόσαμε τη μεθοδολογία των ερευνών που διεξάγουμε στη βάση της «νέας κανονικότητας».

Παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα που ξεκινά σήμερα  από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), όπου συμμετέχει και η Κύπρος. Τον συντονισμό και την υλοποίηση της έρευνας για την Κύπρο ανέλαβε η ΑΑΕΚ μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ. Περισσότερα στο μήνυμα του Προέδρου της ΑΑΕΚ, Δρ. Χρίστου Μηνά στο σύνδεσμο εδώ. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα