Λειτουργία «Προγράμματος Συμβουλευτικής και Απεξάρτησης από τα Τυχερά Παιχνίδια» στη Λεμεσό

Την 1η Μαρτίου 2021 ξεκινά η λειτουργία του «Προγράμματος Συμβουλευτικής και Απεξάρτησης από τα Τυχερά Παιχνίδια» στη Λεμεσό. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και τα οικεία τους πρόσωπα και σε ενήλικα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και μπορεί να παρουσιάζουν συννοσηρότητα. Οι υπηρεσίες του Προγράμματος παρέχονται δωρεάν και περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.

Τη λειτουργία του Προγράμματος, η οποία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ και της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, ανέλαβε το ΚΕΝΘΕΑ.  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99239130
Γραμμή βοήθειας και στήριξης: 1422  

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα