Κενή θέση PROJECT COORDINATOR (Συντονιστή Έργου) στο EMCDDA

Αγγελία για θέση PROJECT COORDINATOR (Συντονιστή Έργου) στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα αρκωτικά και την Τοξικομανία EMCDDA, με έδρα τη Λισσαβόνα. Περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων, στο σύνδεσμο εδώ.

Παρακαλούμε τα αιτήματα να πηγαίνουν κατευθείαν στο EMCDDA, η ΑΑΕΚ δεν επιλαμβάνεται οποιοδήποτε αίτημα εργοδότησης εκ μέρους άλλου οργανισμού.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα