Θέση εργασίας στο EMCDDA: 'Database management development officer'

Εργοδότηση που αφορά θέση 'Database management development officer' στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανίας (EMCDDA). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο σύνδεσμο εδώ.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι όπως ΜΗΝ αποστείλουν την αίτηση τους στην ΑΑΕΚ αλλά να επικοινωνήσουν απευθείας με το EMCDDA. Αιτήσεις οι οποίες εσφαλμένα καταφθάνουν στην ΑΑΕΚ δεν θα προωθούνται.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα