Η Κινητή Μονάδα Μείωσης της Βλάβης, “Care Zone”, ξεκινά σύντομα τη λειτουργία της.

Η κινητή μονάδα χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα Άμεσης πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ», ένα συνεταιριστικό πρόγραμμα μεταξύ του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Σύνδεσμου και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Tα καύσιμα είναι μια ευγενική προσφορά της STAROIL μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς, την οποία ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση και την ευαισθησία που έχει επιδείξει. 

H Μείωση της βλάβης περιλαμβάνει συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών όπως οι μολυσματικές ασθένειες και οι θάνατοι, στην μείωση των θανάτων και στην προστασία της δημόσιας υγείας από επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση ουσιών εξάρτησης,. Οι παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης δεν έχουν ως απόλυτο στόχο, απαραίτητα τη διακοπή της χρήσης. Η μείωση της βλάβης και η πρόληψη των βλαβερών συνεπειών που επιφέρει η χρήση ουσιών εξάρτησης αποτελεί σημαντικό στόχο της δημόσιας υγείας και εντάσσεται στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020.

Οι κινητές μονάδες μείωσης της βλάβης εφαρμόζονται σε πολλές χώρες σε διεθνές επίπεδο. Πέραν από ανταλλαγή συριγγών, παρέχουν και άλλες υπηρεσίες υγείας, μείωσης της βλάβης αλλά και κοινωνικής στήριξης. Προσαρμόζονται σε αλλαγές στην τοποθεσία αλλά και στον τύπο χρήσης ουσιών παρέχοντας ένα επίπεδο ανωνυμίας και εύκολης πρόσβασης. Επίσης, προσελκύουν άτομα που κάνουν προβληματική χρήση και υιοθετούν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου αλλά και άτομα από διάφορα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τα οποία συνήθως δεν προσεγγίζονται από άλλα μοντέλα υπηρεσιών. Κάνουν παραπομπή σε διάφορες υπηρεσίες και παρέχουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις όπως πρωτογενής φροντίδα, θεραπεία για τον ιό του HIV κτλ. Πολύ σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι δύναται να μειώσουν τη βλάβη που συνδέεται με την ενέσιμη χρήση (Riley, Safaeian, Strathdee, Marx, Huettner, Beilenson & Vlaho, 2000).

Σύντομα ξεκινά τη λειτουργία της η πρώτη Κινητή Μονάδα Μείωσης της Βλάβης στην Κύπρο, για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης, ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης.

Η Κινητή Μονάδα θα καλύπτει περιοχές σε παγκύπριο επίπεδο που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες καθώς και χώρους συνεύρεσης της νεολαίας όπως φεστιβάλ μουσικής, χώρους νυκτερινής διασκέδασης κλπ με στόχο την ενημέρωση των νέων, την παραπομπή τους σε δομές θεραπείας, την παραχώρηση συριγγών και προφυλακτικών και συμβουλές για ασφαλή χρήση. Η Κινητή Μονάδα θα στοχεύει στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών, τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικο- οικονομικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην υγεία του ατόμου ευρύτερα, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας καθώς και η κοινωνική ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας στο θέμα των εξαρτήσεων.

 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα