Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Ευρωπαϊκη Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά

Στην Κύπρο - όπως και σε 30 ακόμη χώρες, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τη Χρήση Ουσιών. Η έρευνα είναι διαδικτυακή και ανώνυμη! Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EMCDDA και στην Κύπρο από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

Στόχος της Έρευνας είναι ο Σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής και κατ’επέκταση  της πολιτικής της Κύπρου για τις ψυχοδραστικές ουσίες και η ανάπτυξη ενδεδειγμένων προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών.

Περισσότερες πληροφορίες όπως για παράδειγμα σε ποιους απευθύνεται, ποιες χώρες συμμετέχουν και πως μπορεί κάποιος ναλάβει μέρος στην έρευνα, είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα