Επαναπροκήρυξη Σχεδίου Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ενημερώνει ότι αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης. Η  τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το Σχέδιο συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων για υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ  στο σύνδεσμο εδώ. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στο τηλ. 22442967 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nasia.fotsiou@naac.org.cy   

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας