Ελληνική έκδοση του Οδηγού "It's Time to Act"

Ο Οδηγός "It's Time to Act" ετοιμάστηκε από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Children of Prisoners Europe (COPE) (Παιδιά των Φυλακισμένων Ευρώπης), το οποίο εργάζεται με και εκ μέρους των παιδιών με γονείς στη Φυλακή. Αυτή η φιλική προς τα παιδιά εκδοχή της Σύστασης CM/Rec(2018)5 του Συμβουλίου της Ευρώπης, ετοιμάστηκε από μέλη του COPE και άλλους Οργανισμούς, με τη βοήθεια παιδιών και νέων από όλη την Ευρώπη. Το COPE ενεργεί μαζί με τα παιδιά, έτσι ώστε οι «αρμόδιοι», συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των διευθυντών των φυλακών, να σκεφτούν τα παιδιά με γονείς στη φυλακή, να φροντίζουν για τα δικαιώματά τους και να τα προστατεύουν με κάθε τρόπο. Με πρωτοβουλία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, ο Οδηγός μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Για πρόσβαση στην ελληνική έκδοση, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα