Εκπαίδευση Ευρωπαικών Προδιαγραφών Ποιότητας στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (ΕυΠρο) 18, 19 και 20 Μαίου 2021

Aγαπητοί συνεργάτες, 

H AAEK θα πραγματοποιήσει σειρά εκπαιδεύσεων προς υφιστάμενους συνεργάτες, αλλά και νέους συνεργάτες, σε σχέση με τον Οδηγό Πρόληψης και ειδικότερα την χρήση των Ευρωπαικών Προδιαγραφών Ποιότητας στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (ΕυΠρο) για σκοπούς αδειοδότησης και επιχορήγησης προληπτικών προγραμμάτων.
Η κάθε σειρά εκπαιδεύσεων θα έχει διάρκεια 3 ημερών, με μέγιστες ώρες ανά ημέρα τις 7 (το αναλυτικό πρόγραμμα θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες).

Η εκπαίδευση αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή και δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων.
Η 1η κατά σειρά εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Μαίου 2021 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι 20 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (θα σταλεί σχετικό επιβεβαιωτικό email). Για όσους/ες δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση στην 1η σειρά εκπαίδευσης, θα σημειωθούν τα στοιχεία τους, για να λάβουν μέρος στη 2η σειρά εκπαιδεύσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021.

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση της Εκπαίδευσης θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση με βάση τον Οδηγό Πρόληψης της Αρχής και για αυτό το λόγο η ΑΑΕΚ έχει ξεκινήσει την σειρά αυτή των εκπαιδεύσεων με στόχο σταδιακά να περάσουν από την εκπαίδευση οι υφιστάμενοι και νέοι συνεργάτες.

 

Για Δήλωση Συμμετοχής ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ  

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα