Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για τα επιχορηγημένα και αδειοδοτημένα Προληπτικά Προγράμματα της ΑΑΕΚ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, προς τις σχολικές μονάδες η οποία ενημερώνει για τα επιχορηγημένα και αδειοδοτημένα Προληπτικά Προγράμματα της ΑΑΕΚ. Περισσότερα...

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα