Διευκρινήσεις σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής πρότασης για ανάπτυξη προγράμματος για παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στα εγκεκριμένα από την ΑΑΕΚ θεραπευτικά προγράμματα παγκύπρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΕΚ

Σχετικά με ερώτημα που υποβλήθηκε προς την ΑΑΕΚ αναφορικά με την εκτέλεση του έργου από 7 κοινωνικούς λειτουργούς με εργασία από 8 – 15 ώρες την εβδομάδα, διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη ο αριθμός των κοινωνικών λειτουργών θα πρέπει να είναι επτά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι. Επίσης, όσον αφορά σε ερώτημα για καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού ανθρωποωρών, διευκρινίζεται ότι αυτό θα πρέπει να καθοριστεί από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο φορέα σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος που θα προτείνει, δεδομένου ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εξυπηρετούμενων των θεραπευτικών προγραμμάτων και οι ώρες απασχόλησης που θεωρείτε ότι απαιτούνται για ικανοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των αναγκών τους. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα