Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από το EMCDDA με αφορμή τη νέα έκδοση του με τίτλο: «Prison and drugs in Europe: current and future challenges»

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και  της Τοξικομανίας (EMCDDA) με αφορμή την νέα έκδοση του με τίτλο «Prison and drugs in Europe: current and future challenges». Περισσότερα...

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα