Διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών για την εφαρμογή προληπτικού προγράμματος για το σύστημα της προπαρασκευαστικής μαθητείας

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών για την εφαρμογή προληπτικού προγράμματος για το σύστημα της προπαρασκευαστικής μαθητείας με κύρια ομάδα στόχου τους μαθητές και με παρεμβάσεις στις οικογένειες τους, στους εκπαιδευτικούς και στους ειδικούς που στελεχώνουν τα εν λόγω σχολεία στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο E-procurement και πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας