Διαβούλευση Ομάδας Εφήβων Συμβούλων με την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και την ΑΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021 η 5η Συνάντηση -Διαβούλευση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων ΟΕΣ, με θέμα το κάπνισμα, με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Δέσπω Μιχαηλίδου, και τον Πρόεδρο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ Δρ. Χρίστο Μηνά.  

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ακουστούν οι απόψεις των ίδιων των εφήβων σε θέματα που αφορούν στο κάπνισμα και πώς οι ίδιοι θα ήθελαν να δουν κάποια πράγματα να αλλάζουν ως προς την αποτροπή κάποιου από το να ξεκινήσει το κάπνισμα ή ακόμη εάν το κάνει, πώς τον στηρίζει το σχολικό, ή το οικογενειακό περιβάλλον, όπως επίσης και για το πώς θα ήθελαν να φτάνει σε αυτούς η πληροφόρηση σχετικά με τις εξαρτήσεις και για το κάπνισμα συγκεκριμένα.  

Ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ Δρ. Μηνά, δήλωσε την πρόθεση της Αρχής όπως, με βάση τα απορρέοντα της διαβούλευσης, πρωχωρήσει σε μια συνεργασία με την Επίτροπο, για τη δημιουργία παρεμβάσεων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εφήβων. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα