Δημοσίευση διορισμού κ. Βύρων Γκέιστ στη θέση Προϊστάμενου Τομέα – Λειτουργού Α΄ της Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)

Ο κ. Βύρων Γκέιστ διορίζεται υπό δοκιμασία για 2 έτη στη θέση του Προϊστάμενου Τομέα – Λειτουργού Α’ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου από τις 02 Οκτωβρίου 2020.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα