Βίντεο με κύρια αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2021

Τα κυριότερα αποτελέσματα που αφορούν την κατάσταση των νακωτικών στην Ευρώπη, φαίνονται στο πιο κάτω βίντεο της παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2021 η οποία παρουσιάζεται σήμερα 9 ιουνίου 2021 στις 11:45μμ. 

Βίντεο

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα