Βίντεο Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας:"Why gender matters in drug addiction"

Περίπου 37 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη έχουν κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ σχεδόν 2000 γυναίκες πεθαίνουν από υπερβολική δόση ουσιών, κάθε χρόνο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία ΕΚΠΝΤ, για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ετοίμασε ένα βίντεο με θέμα «Γιατί το φύλο έχει σημασία στον τομέα της ουσιοεξάρτησης», διαθέσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=FwUs04USIEg

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας