Αποτελέσματα έρευνας ESPAD

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) διεξάγεται σε μαθητές ηλικίας 16 ετών και κατά το έτος 2019 συμμετείχαν σε αυτό 35 χώρες της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής με τη συμμετοχή και της Κύπρου. Η έρευνα, διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και κατά το έτος 2019 διεξήχθη η έβδομη σειρά της έρευνας.

Για τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας του 2019 και τις διαχρονικές τάσεις που αναδύονται, ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα