ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΕΚ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ στις 26.10.2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΧΘΟΦΟΡΟΥ/ΚΛΗΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΑΕΚ)

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 26.10.2019 για την πλήρωση μίας θέσης Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα (Η θέση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 06.9.19, αρ. γνωστοποίησης 738). Για την ανακοίνωση της ΑΑΕΚ, ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας