Ανακοίνωση Τύπου ΑΑΕΚ για έγκριση υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος

H ΑΑΕΚ ανακοινώνει την έγκριση της πρότασης για χρηματοδότηση του προγράμματος με θέμα “Address and Reduce Drug Use of Inmates and Ex-inmates through Data Analysis and Intervention Programs- PRS20”, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα JUSTICE υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί θα έχει δύο βασικούς στόχους:

  1. Την αξιολόγηση των πρώην και νυν κρατουμένων σχετικά με το ιστορικό χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
  2. Το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους -με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης-, οι οποίες θα υλοποιηθούν και θα αξιολογηθούν μελλοντικά μέσα στα πλαίσια ενός δεύτερου προγράμματος.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν πέντε χώρες: η Κύπρος με την ΑΑΕΚ ως συντονιστή, τη Eurosuccess Consulting, Το Τμήμα Φυλακών (Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης) και το Σύνδεσμο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων ως συνεργάτες, τη Λιθουανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Η συνολική αξία του προγράμματος ανέρχεται στις 498,406.00€ από τα οποία το 80% αποτελεί χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (398,724.80€). Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2020.

Ευελπιστούμε  το πρόγραμμα μας να συμβάλει στην αναγνώριση και προβολή της ΑΑΕΚ και των συνεργατών της, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι πρώην και νυν κρατούμενοι.   

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα