Ανάπτυξη προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης για διασύνδεση των ατόμων που πρόκειται να αποφυλακιστούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής πρότασης προς την ΑΑΕΚ, για την ανάπτυξη προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης για διασύνδεση των ατόμων που πρόκειται να αποφυλακιστούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ και του Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου.Περισσότερα στην Ανακοίνωση Τύπου.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα