Άποψη της Κοινωνίας των Πολιτών για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης ΕΕ για τα Ναρκωτικά

Ενημερώνεστε ότι οι εκπρόσωποι από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς ή και άλλα οργανωμένα σύνολα, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για την εμπλοκή της Κοινωνίας των Πολιτών στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά της ΕΕ, πατώντας το σύνδεσμο.

Σημειώνεται ότι ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι 15-20 λεπτά και η καταληκτική ημερομηνία είναι 7 Μαΐου 2018.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας