Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA):

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission):

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (Commission on Narcotic Drugs):

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime):

Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (International Narcotics Control Board):

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation):

Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης (Pompidou Group of the Council of Europe):

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ):

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών Ελλάδας (ΟΚΑΝΑ):

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Ελλάδας (ΚΕΘΕΑ):

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας