Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για επανένταξη ατόμων με ιστορικό εξάρτησης

Σκοπός του Σχεδίου το οποίο διαχειρίζεται και στηρίζει οικονομικά η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι να δώσει οικονομική στήριξη στα άτομα με ιστορικό εξάρτησης, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της μετάβασης από το θεραπευτικό σύστημα στην αυτοδύναμη κοινωνική τους παρουσία, με μια συμμετοχή ενεργή και παραγωγική και να βοηθήσει ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει ομαλά και σταθερά.

Επαναπροκήρυξη Σχεδίου Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης

    Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ενημερώνει ότι αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης. Η  τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το Σχέδιο συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων για υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ  στο σύνδεσμο εδώ. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στο τηλ. 22442967 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nasia.fotsiou@naac.org.cy   

    Banner Title

    Ρώτα την AAEK ανώνυμα