Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για επανένταξη ατόμων με ιστορικό εξάρτησης

Σκοπός του Σχεδίου το οποίο διαχειρίζεται και στηρίζει οικονομικά η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι να δώσει οικονομική στήριξη στα άτομα με ιστορικό εξάρτησης, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της μετάβασης από το θεραπευτικό σύστημα στην αυτοδύναμη κοινωνική τους παρουσία, με μια συμμετοχή ενεργή και παραγωγική και να βοηθήσει ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει ομαλά και σταθερά.

Υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με ιστορικό εξάρτησης

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ανακοινώνει την εφαρμογή του Σχεδίου Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με ιστορικό εξάρτησης. Το Σχέδιο συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων αίτησης είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 28η Σεπτεμβρίου 2018.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας