Στοιχεία για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

Με τη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων της ΑΑΕΚ, το Τμήμα Παρακολούθησης θα αρχίσει να συλλέγει στοιχεία  για τα άτομα που αιτούνται θεραπείας, σχετικά με τη παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, μέσω του Πρωτοκόλλου Δείκτη Θεραπείας για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Παρουσίαση "Νέοι και στοίχημα" (στοιχεία από έρευνα ESPAD)

Αποτελέσματα "Ποσοτικής έρευνας σχετικά με τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηρηστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών" (Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Μάρτιος 2018) 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας