Στοιχεία για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

Με τη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων της ΑΑΕΚ, το Τμήμα Παρακολούθησης θα αρχίσει να συλλέγει στοιχεία και δεδομένα για την κατάσταση του καπνίσματος στην Κύπρο.

Παρουσίαση "Νέοι και στοίχημα" (στοιχεία από έρευνα ESPAD)

Αποτελέσματα "Ποσοτικής έρευνας σχετικά με τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηρηστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών" (Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Μάρτιος 2018) 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας