Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) του Τμήματος Παρακολούθησης, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) αποτελεί μέρος του ΣΕΠ του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΠΝΤ/EMCDDA). Το ΣΕΠ είναι ένα σύστημα γρήγορης ανίχνευσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών οι οποίες αναδύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από νέες ουσίες, το σύστημα ανιχνεύει και ασυνήθιστες μεθόδους πρόσληψης των ουσιών από χρήστες, ασυνήθιστες ποσότητες κατάσχεσης και τρόπους παραγωγής ουσιών, καθώς και άλλα σχετικά δεδομένα τα οποία εξασφαλίζουν τα πρώτα βήματα προς την προστασία των πολιτών. Το ΣΕΠ στην Κύπρο, το οποίο άρχισε την λειτουργία του το 2004, είναι ιδιαίτερα ταχύ και αποτελεσματικό, λόγω της εισαγωγής ειδικής γενικής νομοθεσίας (generic clause) η οποία επιτρέπει την ένταξη νέων ουσιών στις ελεγχόμενες ουσίες σε πολύ εύλογο χρονικό διάστημα – ένα σύστημα το οποίο δεν επικρατεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα αρκετές χώρες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο των ουσιών οι οποίες εισέρχονται και κυκλοφορούν στην αγορά. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα