Παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) αντιμετωπίζει την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια με ένα ισορροπημένο και σφαιρικό τρόπο στη βάση της φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης.

Η παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια ορίζεται ως «η τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή περιουσίας με υλική αξία, σένα παιχνίδι ή γεγονός με αβέβαιη έκβαση όπου ο παράγοντας «τύχη» καθορίζει αυτή την έκβαση» ενώ βασικό χαρακτηριστικό των παθολογικών παικτών είναι η επίμονη υποτροπιάζουσα έφεση προς πάσης φύσεως δραστηριότητες όπου ο παράγοντας τύχη είναι καθοριστικός.

Κατά το DSM IV, η παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια ταξινομείται στην ομάδα διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων που κύριο χαρακτηριστικό των ατόμων αυτών είναι η αδυναμία τους να προτάξουν αντίσταση στην παρόρμηση του να κάνει μια πράξη που είναι βλαβερή για τον ίδιον ή τους άλλους.  Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παθολογικών παικτών, ενώ στο DSM-V ταξινομείται ως «διαταραχή τυχερών παιχνιδιών» και μεταφέρεται στην κατηγορία των εξαρτητικών διαταραχών, η οποία περιλαμβάνει το αλκοόλ και τις παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες.

Η εξάρτηση στα τυχερά παιχνίδια ακολουθεί το ίδιο μοντέλο εξάρτησης που παρατηρείται και στην εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς υπάρχει αυξημένος όγκος ερευνών στους τομείς της νευροεπιστήμης και της ψυχολογίας που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και των άλλων εξαρτήσεων.

 H Εθνική Στρατηγική της ΑΑΕΚ (2013-2020) αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία αντικρίζει το θέμα της εξάρτησης, αφού απομακρύνεται από μια ουσιοκεντρική προσέγγιση και ενισχύεται με επιπλέον Σχέδιο Δράσης το οποίο αναφέρεται στην «Αντιμετώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια (2018-2020)». Εξάλλου, η σφαιρική αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης, η οποία πέραν από τις ψυχοδραστικές ουσίες περιλαμβάνει και τις εξαρτητικές συμπεριφορές όπως είναι η εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια, αποτελεί ήδη γεγονός σε επτά Κράτη Μέλη της ΕΕ (EMCDDA, 2017).

 

Η θεραπεία στον τομέα της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια απευθύνεται:

α) σε άτομα με αυξανόμενο χρόνο ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και σταδιακή απώλεια ελέγχου

β) σε άτομα που χαρακτηρίζονται με απώλεια ελέγχου αναφορικά με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και

γ) σε μέλη της οικογένειας του ατόμου με προβλήματα ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.

 

Στόχος της θεραπείας αποτελεί ο τερματισμός της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια ενώ οι ειδικοί στόχοι είναι:

α) η μείωση των επιβλαβών συνεπειών που επιφέρουν τα τυχερά παιχνίδια στο άτομο και το περιβάλλον του (π.χ. οικογένεια, φίλοι)

β) η αποφυγή ή μείωση του κινδύνου που συνδέεται με τα περιβάλλοντα όπου υπάρχει ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια,

γ) η  αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών ψυχικών καταστάσεων (π.χ., άγχος, κατάθλιψη, μοναξιά) μέσω νέων στρατηγικών και δεξιοτήτων ζωής και

δ) η  ικανοποίηση των αναγκών για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ενθουσιασμό μέσα από ισορροπημένες δραστηριότητες αναψυχής.

Για τα θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν στη Κύπρο και απευθύνονται σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ. 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας