Παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια/διαταραχή τυχερών παιχνιδιών

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) αντιμετωπίζει την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια με ένα ισορροπημένο και σφαιρικό τρόπο στη βάση της φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης.

Τι είναι η «παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια» ή «διαταραχή τυχερών παιχνιδιών»

Κατά το DSM IV, η παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια ταξινομείται στην ομάδα διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων που κύριο χαρακτηριστικό των ατόμων αυτών είναι η αδυναμία τους να προτάξουν αντίσταση στην παρόρμηση του να κάνει μια πράξη που είναι βλαβερή για τον ίδιον ή τους άλλους.  Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παθολογικών παικτών, ενώ στο DSM-V ταξινομείται ως «διαταραχή τυχερών παιχνιδιών» και μεταφέρεται στην κατηγορία των εξαρτητικών διαταραχών, η οποία περιλαμβάνει το αλκοόλ και τις παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες.

Η εξάρτηση στα τυχερά παιχνίδια ακολουθεί το ίδιο μοντέλο εξάρτησης που παρατηρείται και στην εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς υπάρχει αυξημένος όγκος ερευνών στους τομείς της νευροεπιστήμης και της ψυχολογίας που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και των άλλων εξαρτήσεων.

Σύμφωνα με το dsm v η «Διαταραχή τυχερών παιχνιδιών» ορίζεται ως η επίμονη και επαναλαμβανόμενη προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια  που οδηγεί σε κλινικά σημαντική επιδείνωση ή συναισθηματική αναστάτωση, όπως φαίνεται  στο άτομο το οποίο παρουσιάζει τέσσερα (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, σε περίοδο 12 μηνών:

 • Χρειάζεται να παίξει με αυξανόμενα χρηματικά ποσά για να επιτύχει τον επιθυμητό ενθουσιασμό.
 • Είναι ανήσυχος ή ευερέθιστος όταν προσπαθεί να μειώσει ή να σταματήσει τα τυχερά παιχνίδια.
 • Έχει κάνει επανειλημμένες ανεπιτυχείς προσπάθειες για έλεγχο, μείωση ή τη διακοπή του παιχνιδιού.
 • Συχνά ασχολείται με τα τυχερά παιχνίδια (π.χ. επίμονες σκέψεις για την αναβίωση ενός παλιού παιχνιδιού,  προγραμματισμός του επόμενου παιχνιδιού, σκέψεις τρόπου για να κερδίσει χρήματα ώστε να μπορεί να παίξει).
 • Συχνά παίζει όταν αισθάνεται άσχημα (π.χ. αδυναμία, ενοχή άγχος, κατάθλιψη).
 • Αφού χάσει στα τυχερά παιχνίδια, συχνά επιστρέφει άλλη μέρα για να πάρει όσα έχασε ("κυνηγώντας" τις απώλειες).
 • Ψεύδεται για να αποκρύπτει την έκταση της εμπλοκής του με τα τυχερά παιχνίδια.
 • Έχει διακινδυνεύσει ή έχει χάσει μια σημαντική σχέση, δουλειά ή εκπαιδευτική ευκαιρία λόγω της ενασχόλησης του με τα τυχερά παιχνίδια.
 • Παρουσιάζει τάση δανεισμού χρημάτων για την αντιμετώπιση της άσχημης οικονομικής κατάστασης που προκλήθηκε από τα τυχερά παιχνίδια.

Πρόληψη 

Μία αποτελεσματική Στρατηγική Πρόληψης,  οφείλει να στρέψει το βλέμμα τόσο στο άτομο (βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση), όσο και στην κοινωνική διάσταση της χρήσης και των εξαρτητικών συμπεριφορών, για να κατανοήσει κάτω υπό ποιες συνθήκες άτομα κάθε ηλικίας κάνουν χρήση ουσιών, νόμιμων ή παράνομων.

Οι στόχοι μιας Στρατηγικής Πρόληψης που βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση που προτείνει το μοντέλο της Δημόσιας Υγείας, πρέπει να είναι μετρήσιμοι και αποτελεσματικοί και να μειώνουν τις επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και τις πιθανότητες ένα άτομο να οδηγηθεί εξαρχής στη χρήση τέτοιων ουσιών και στην εξάρτηση.  Περισσότερα για τη 'Φιλοσοφία της Πρόληψης' στο σύνδεσμο εδώ.

Η έρευνα στο πεδίο της πρόληψης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια βασίζεται στην κατανόηση των βασικών αιτιολογικών παραγόντων που οδηγούν στην προβληματική και παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Τα διαθέσιμα στοιχεία όπως περιγράφονται στις καλές πρακτικές  αποδεικνύουν ότι ένας μεγάλος αριθμός βιολογικών, ψυχολογικών, εμπειρικών και κοινωνικών παραγόντων επιδρούν με σύνθετους τρόπους στην ανάπτυξη προβληματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια.

Σε πολλούς ανθρώπους οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι οδηγούν στην προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια οδηγούν σε άλλα προβλήματα όπως άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, διαταραχές ψυχικής υγείας και αντικοινωνική συμπεριφορά.  Ο συνδυασμός παραγόντων που οδηγεί στην προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια διαφέρει ανάμεσα σε ανθρώπους , ωστόσο υπάρχουν δύο τύποι – οδοί στην εξάρτηση: το παρορμητικό/αντικοινωνικό μοτίβο και το συναισθηματικό/ευάλωτο μοτίβο:

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι καλές πρακτικές επισημαίνουν

 • Η αποτελεσματικότητα της προληπτικής παρέμβασης βασίζεται στην ικανότητα της  να επιδράσει σε ένα ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου.
 • Οι γενικές παρεμβάσεις πρόληψης οι οποίες στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων (π.χ. άλλες μορφές εξάρτησης) αποτελούν βασικά συστατικά της πρόληψης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.
 • Η αποτελεσματική πρόληψη προϋποθέτει μια πολύπλευρη, συντονισμένη και συνεχή σειρά από παρεμβάσεις εκπαίδευσης και πολιτικής που παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων.

Θεραπεία

Η θεραπεία στον τομέα της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια βασίζεται τόσο σε κοινές αρχές και πρακτικές με τη θεραπεία από την εξάρτηση στις νόμιμες ή παράνομες ουσίες όσο και σε συγκεκριμένες αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζονται οι παρεμβάσεις στον τομέα της θεραπείας από την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Η έρευνα στον τομέα της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια δείχνει ότι η θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει: την ανάληψη της ευθύνης από τα άτομα για τις επιλογές τους και την από κοινού με τον θεραπευτή επιλογή των παρεμβάσεων που είναι αποτελεσματικές για την περίπτωση τους, τις παρεμβάσεις που να βασίζονται στα στάδια της αλλαγής σύμφωνα με το μοντέλο των Σταδίων της Αλλαγής και τις παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης που να στοχεύουν απευθείας την μείωση των δυσμενών συνεπειών τις οποίες η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια έχει επιφέρει στη ζωή του ατόμου.

Η θεραπεία στον τομέα της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια απευθύνεται:

 • σε άτομα με αυξανόμενο χρόνο ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και σταδιακή απώλεια ελέγχου
 • σε άτομα που χαρακτηρίζονται με απώλεια ελέγχου αναφορικά με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και
 • σε μέλη της οικογένειας του ατόμου με προβλήματα ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια.

Στόχος της θεραπείας αποτελεί ο τερματισμός της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια ενώ οι ειδικοί στόχοι είναι:

 • η μείωση των επιβλαβών συνεπειών που επιφέρουν τα τυχερά παιχνίδια στο άτομο και το περιβάλλον του (π.χ. οικογένεια, φίλοι)
 • η αποφυγή ή μείωση του κινδύνου που συνδέεται με τα περιβάλλοντα όπου υπάρχει ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια,
 • η  αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών ψυχικών καταστάσεων (π.χ., άγχος, κατάθλιψη, μοναξιά) μέσω νέων στρατηγικών και δεξιοτήτων ζωής και
 • η  ικανοποίηση των αναγκών για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ενθουσιασμό μέσα από ισορροπημένες δραστηριότητες αναψυχής.                                   

Στοιχεία που αφορούν την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια:

Το Τμήμα Παρακολούθησης της ΑΑΕΚ, συλλέγει στοιχεία  για τα άτομα που αιτούνται θεραπείας, σχετικά με τη παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, μέσω του Πρωτοκόλλου Δείκτη Θεραπείας για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Παρουσίαση "Νέοι και στοίχημα" (στοιχεία από έρευνα ESPAD)

Αποτελέσματα "Ποσοτικής έρευνας σχετικά με τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηρηστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών" (Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Μάρτιος 2018) 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα