Οδηγός Υπηρεσιών Κοινωνικής Επανένταξης

Το έντυπο αυτό αποτελεί μια προσπάθειά της ΑΑΕΚ να συγκεντρώσει όλες τις δυνατότητες που παρέχονται, από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, σε άτομα που επιθυμούν να εργοδοτηθούν, να αποκατασταθούν επαγγελματικά, να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν ή απλά να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες/προγράμματα. Για να δείτε περισσότερα παρακαλώ ακολουθείστε το σύνδεσμο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα