ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή προληπτικού κοινοτικού προγράμματος στήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες με βάση την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028 και συγκεκριμένα:

 • παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο,
 • μαθητές/στρατιώτες/φοιτητές σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ή/και με παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια,
 • παιδιά φυλακισμένων,
 • παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών,
 • παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης,
 • παιδιά που έχουν δεχθεί/ δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση,
 • παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους,
 • παιδιά με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες,
 • παιδιά μετανάστες,
 • παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας,
 • παιδιά/ έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά.

 Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει όλους τους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας (Λάρνακας, Αραδίππου, Λιβαδιών, Λευκάρων, Δρομολαξιάς- Μενεού, Αθηένου). Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό είναι 30.000 ευρώ και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα πρόταση, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00 π.μ.  

Για την προκύρηξη και όλες τις σχετικές πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα