ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), δέχεται προτάσεις με με στόχο την εφαρμογή προληπτικού κοινοτικού προγράμματος πολυ- επίπεδης στήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες με βάση την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028 και συγκεκριμένα:

 • παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο,
 • μαθητές/στρατιώτες/φοιτητές σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ή/και με παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια,
 • παιδιά φυλακισμένων,
 • παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών,
 • παιδιά με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης,
 • παιδιά που έχουν δεχθεί/ δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση,
 • παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους,
 • παιδιά με ΔΕΠΥ και μαθησιακές δυσκολίες,
 • παιδιά μετανάστες,
 • παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας,
 • παιδιά/ έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει συγκεκριμένες Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας, τον Λυθροδόντα, την Αγία Βαρβάρα, τη Σια και τον Μαθιάτη, οι οποίες θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο Φορέα από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, με την ανάληψη της πρότασης. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό ανέρχεται στις 30.000 ευρώ και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα πρόταση, βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2021 και η εφαρμογή του δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 στις 12.00 π.μ.

Για την προκύρηξη και όλες τις σχετικές πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα