ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ (ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ) ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΑΕΚ)

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,ενδιαφέρεται να ενοικιάσει κτίριο στη Λευκωσία για σκοπούς στέγασής του, με ενδεχόμενο ενοικιαγοράς. Ως εκ τούτου, ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση (και ενδεχομένως ενοικιαγορά) κτίριο στη Λευκωσία, το οποίο να πληροί τα γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τη στέγαση της ΑΑΕΚ, για περίοδο πέντε (5) χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσης για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την ΑΑΕΚ.

Για Δήλωση Ενδιαφέροντος: μέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22442974 (κος Νεόφυτος Νεοφύτου) σε ώρες εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

1. Πρόσκληση ενδιαφέροντος

2. Πίνακας εμβαδών

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας