Συνάντηση του Προέδρου της ΑΑΕΚ με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 2 Αυγούστου 2018

Συνάντηση του Προέδρου της ΑΑΕΚ με τον Υπουργό Άμυνας 31 Ιουλίου

Eκπαιδευτικό σεμινάριο στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού εργαλείου σοβαρότητας της εξάρτησης ‘’EuropASI’’, 9-11 Ιουλίου 2018

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μεσογειακού Δικτύου – Ομάδας Πομπιντού, 18-19 Ιουνίου του 2018.

Εκδήλωση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, στο Προεδρικό 30 Μαΐου 2018

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, στην παρουσία του οποίου προβλήθηκε η νέα εικόνα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και ο στρατηγικός της σχεδιασμός.

Videos

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας