Κοινωνική Επανένταξη

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα στα πλαίσια παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020, προωθεί παρεμβάσεις που στηρίζουν τη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης.

Οι ανάγκες των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης, παρά τις προσπάθειες για ικανοποίησή τους, παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες λόγω κυρίως της δυσκολίας ως προς την εξεύρεση εργασίας και κατ’ επέκταση της ομαλής επανένταξης στην κοινωνία.

Το έντυπο αυτό αποτελεί μια προσπάθειά της ΑΑΕΚ να συγκεντρώσει όλες τις δυνατότητες που παρέχονται, από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, σε άτομα που επιθυμούν να εργοδοτηθούν, να αποκατασταθούν επαγγελματικά, να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν ή απλά να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες/προγράμματα. Για να δείτε περισσότερα παρακαλώ ακολουθείστε το σύνδεσμο.

Στο έντυπο αυτό, συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και κοινωνικής φροντίδας, παγκύπρια, για σκοπούς διευκόλυνσης των συνεργατών της ΑΑΕΚ. Για πρόσβαση, ακολουθείστε το σύνδεσμο.

Σκοπός του Σχεδίου το οποίο διαχειρίζεται και στηρίζει οικονομικά η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι να δώσει οικονομική στήριξη στα άτομα με ιστορικό εξάρτησης, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της μετάβασης από το θεραπευτικό σύστημα στην αυτοδύναμη κοινωνική τους παρουσία, με μια συμμετοχή ενεργή και παραγωγική και να βοηθήσει ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει ομαλά και σταθερά.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας