Πληροφορίες για τη νομοθεσία «Περί θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών και Ουσιοεξαρτημένων»

«Ο περί θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων» Νόμος προβλέπει την παραπομπή των παραβατών σε θεραπεία, ως εναλλακτική προσέγγιση έναντι των καταναγκαστικών κυρώσεων. Με λίγα λόγια, ο κατηγορούμενος δύναται να αιτηθεί θεραπείας αντί της υποβολής άλλης ποινής.

Τέτοια μέτρα υπάρχουν στη νομοθεσία όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπηγάζουν από μια στροφή σε ότι αφορά την αντίληψη του προβλήματος των ναρκωτικών, από τη σφαίρα της εγκληματικότητας, στη θεώρηση του ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Η διέπουσα αρχή που αποτελεί το θεμέλιο εναλλακτικών μέτρων και παρεμβάσεων αντί της φυλάκισης είναι η πεποίθηση πως η βελτίωση της ποιότητας ζωής του χρήστη ουσιών εξάρτησης αποτελεί παράγοντα πρόληψης της εγκληματικής συμπεριφοράς.  

Στην Κύπρο, ο Δικαστής, μετά από γνωμάτευση από την Συμβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε στα πλαίσια του Νόμου, έχει την δυνατότητα είτε να εκδώσει Διάταγμα θεραπείας σε κέντρο απεξάρτησης ή να προβεί στην υποβολή ποινής. Τα κέντρα θεραπείας στο πλαίσιο του Περί Θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου είναι τα εξής:

  1. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «ΠΕΡΣΕΑΣ», Υ.Ψ.Υ., Λευκωσία
  2. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Υ.Ψ.Υ., Λεμεσός
  3. ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ/ΝΕΑΡΩΝ, Λευκωσία
  4. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Λευκωσία, Υ.Ψ.Υ., Λευκωσία
  5. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΑΚΡΟΒΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ψ.Ε.Μ.Α), Λεμεσός
  6. ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ», Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ αυτούσια τη νομοθεσία και το σχετικό έντυπο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα